+30 698 444 9107 info@dragazis.gr

Αυτογνωσία

Αυτογνωσία

Η Αυτογνωσία είναι όρος στην Ψυχολογία για να περιγράψει τις πληροφορίες που αντλεί ένα άτομο όταν βρίσκει απαντήσεις στις ερωτήσεις “Πώς είμαι” και “Ποιός είμαι”.

 

Η Αυτογνωσία με τη σειρά της είναι βασικό συστατικό της Αυτοαντίληψης (Self-awareness) όπου ορίζεται η ικανότητα να εστιάσουμε στον εαυτό μας με σκοπό να κατανοήσουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και κατ’ επέκταση να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά μας.

 

Η Αυτοαντίληψη θεωρείται ένας από τους 4 κυρίαρχους πυλώνες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

 

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής:

Πως αποκτούμε Αυτογνωσία;

 

Ένας πολύ σύντομος, οικονομικός και ταυτόχρονα πολύ αξιόπιστος τρόπος είναι το Τεστ Προσωπικότητας!

Τι είναι το Τεστ Προσωπικότητας

Κάνε το Τεστ!

Το Τεστ Προσωπικότητας είναι ένα επιστημονικό εργαλείο που έχει ως στόχο να αξιολογήσει την Προσωπικότητα ενός ατόμου.

Σύμφωνα με την επιστήμη της Ψυχολογίας,

Προσωπικότητα θεωρείται:

Το σύνολο των σταθερών και ξεχωριστών χαρακτηριστικών ενός ατόμου που αφορούν τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του!

 

Το επιστημονικό εργαλείο που είμαι εκπαιδευμένος και έχω την άδεια χρήσης από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS – British Psychological Society) είναι το NEO-PI-3™.

Κάνε το Τεστ!

Λίγα λόγια για το NEO-PI-3™

Αυτογνωσία

 

Το NEO-PI-3™ είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που σκιαγραφεί πέντε (5) βασικούς πανανθρώπινους άξονες της προσωπικότητας ενός ατόμου, ανεξαρτήτου ηλικίας (+12 ετών) και γενιάς.

Για κάθε έναν από τους 5 βασικούς τομείς αντιστοιχούν έξι (6) χαρακτηριστικά. Συνολικά, το NEO-PI-3 καταγράφει και σκιαγραφεί τριάντα (30) χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου όπως αυτά έχουν προκύψει από την επιστημονική έρευνα στην Ψυχολογία.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θεωρείται το Gold Standard στην αξιολόγηση και περιγραφή της προσωπικότητας διότι βασίζεται σε πληθώρα μελετών τα τελευταία 30+ έτη.

Τέλος, να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα την τύχη να εκπαιδευτώ σε αυτό το πολύ σημαντικό Επιστημονικό Εργαλείο όπου έλαβα την πιστοποίηση και την άδεια να το χρησιμοποιώ, από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων.

Για να δείτε τη διαπίστευσή μου παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Οι 5 βασικοί πανανθρώπινοι άξονες είναι:

O τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ένα άτομο το άγχος και τις συναισθηματικές του αντιδράσεις.

Στην Αγγλική βιβλιογραφία ο όρος εμφανίζεται ως Emotional Reactivity ή Neuroticism.

Το κυρίαρχο αυτό χαρακτηριστικό συσχετίζεται με τα αρνητικά συναισθήματα. Τα αρνητικά συναισθήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συμπεριλαμβανομένων της Ματαίωσης, της Απογοήτευσης, της Θλίψης, του Ψυχικού Πόνου, της Απειλής, της Αβεβαιότητας και της Ανησυχίας.

Η Συναισθηματική Αντίδραση απαρτίζεται από 2 πτυχές: Την Απόσυρση και την Αστάθεια. Τα άτομα με υψηλό σκορ έχουν την τάση να βιώνουν έντονα τα χαρακτηριστικά που μόλις αναφέραμε.

Τα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο τομέα αφορούν διαφορετικούς τρόπους συναισθηματικής αντίδρασης σε δύσκολες καταστάσεις.

Τα άτομα με υψηλά σκορ έχουν συχνά έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν ζητήματα κατάθλιψης, διαταραχή άγχους ή άλλα δυσάρεστα ζητήματα. Εκείνα με χαμηλά σκορ είναι ανθεκτικά και βιώνουν αρνητικά συναισθήματα σπάνια.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες έχουν εντονότερο το χαρακτηριστικό της Συναισθηματικής Αντίδρασης σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ο βαθμός που επενδύει το άτομο την ενέργειά του σε διάφορες πτυχές τού περιβάλλοντός του.

Στην Αγγλική βιβλιογραφία ο όρος εμφανίζεται ως Extraversion.

Εξωστρέφεια είναι η τάση ενός ατόμου να βιώνει θετικά συναισθήματα.

Ο τομέας της Εξωστρέφειας αξιολογεί τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου που σχετίζονται με την ενέργεια και τον ενθουσιασμό ιδιαίτερα όταν αλληλοεπιδρά με άλλους ανθρώπους.

Αποτελείται από δύο πτυχές: Τον Ενθουσιασμό και την Διεκδικητικότητα που ενώ συσχετίζονται αποτελούν διαφορετικά υποσύνολα συμπεριφοράς.

Τα άτομα με υψηλά σκορ είναι εξωστρεφή, δηλαδή είναι πειστικά, τείνουν να ηγούνται άλλους ανθρώπους και θα αντιδράσουν πρώτοι σε μία δεδομένη κατάσταση. Είναι άτομα των κρίσεων. Δηλαδή θα διατηρήσουν την ηρεμία τους σε μία κρίσιμη κατάσταση. Εκείνοι με χαμηλά σκορ είναι σοβαροί και εσωστρεφείς. Δηλαδή δεν τούς αρέσει να δείχνουν τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους στον κόσμο, σπάνια θα δείξουν ενθουσιασμό ενώ τείνουν να είναι γενικότερα συγκρατημένοι.

Η προδραστική τάση να αναζητάει κανείς νέες εμπειρίες κάθε είδους.

Στην Αγγλική βιβλιογραφία ο όρος εμφανίζεται ως Openness ή Openness to Experiennce.

Αυτός ο τομέας αφορά το βαθμό που κάποιος είναι δεκτικός, ανοιχτός σε νέες εμπειρίες. Στην Ελληνική βιβλιογραφία το συναντάμε ως Πνευματική Διαθεσιμότητα ωστόσο προσωπικά κρίνω ότι ο όρος Επιδεκτικότητα ταιριάζει καλύτερα ενώ είναι πιο κοντά στην Αγγλική μετάφραση αλλά και σημασία.

Η Επιδεκτικότητα είναι το πιο πιθανό χαρακτηριστικό που σχετίζεται με το Νοητικό Πηλίκο, δηλαδή το IQ ενώ ταυτόχρονα συσχετίζεται με την δημιουργικότητα.

Οι πτυχές σε αυτόν τον τομέα λαμβάνουν υπόψιν τάσεις και συμπεριφορές σε κάθε είδους εμπειρία.

Τα άτομα με υψηλά σκορ είναι ευφάνταστα, ευρηματικά και ανοιχτόμυαλα. Τα άτομα με χαμηλά σκορ είναι προσγειωμένα και συντηρητικά. Προτιμούν το οικείο, το γνωστό και το δοκιμασμένο.

 

Ο ρόλος που υιοθετεί ένα άτομο στις σχέσεις του, ο οποίος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που αλληλοεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους.

Στην Αγγλική βιβλιογραφία ο όρος εμφανίζεται ως Agreeableness.

Ο συγκεκριμένος τομέας αφορά το στυλ διαπροσωπικής αλληλοεπίδρασης. Το χαρακτηριστικό της Καλής Προαίρεσης σχετίζεται με τη στάση που διατηρεί ένα άτομο ως προς τους άλλους ανθρώπους και πως αυτή η στάση επηρεάζει τη συμπεριφορά του. Με λίγα λόγια αφορά το πρίσμα μέσα από το οποίο ένα άτομο συσχετίζεται με τους άλλους. Για παράδειγμα: Αν ένα άτομο βλέπει τούς άλλους ανθρώπους ως ανταγωνιστικούς τότε λειτουργεί ανταγωνιστικά. Ή, ένα άτομο που είναι έμπιστο θεωρεί και τούς άλλους ως έμπιστους.

Καλή Προαίρεση είναι η τάση που έχει ένα άτομο να υπολογίζει τα συμφέροντα των άλλων έναντι εκείνου.

Αυτό το χαρακτηριστικό αποτελείται από δύο πτυχές: Τη Συμπόνια και την Ευγένεια. Όντας κάποιος καλοπροαίρετος σημαίνει ότι νοιάζεται για τούς άλλους ανθρώπους κάτι το οποίο είναι θετικό σε μερικές καταστάσεις ενώ είναι αρνητικό σε άλλες. Το να είναι κάποιος καλοπροαίρετος είναι θετικό τις περισσότερες των περιπτώσεων ωστόσο πολλές φορές χρειάζεται να διαφωνήσεις και να διαπραγματευτείς.

Οι άνθρωποι με υψηλά σκορ είναι γενικά, ευγενικοί, ζεστοί, δεκτικοί, συμβιβαστικοί,  φιλεύσπλαχνοι και συνεργάσιμοι. Τα άτομα με χαμηλά σκορ είναι συνήθως εγωιστές, αδίστακτοι, εκδικητικοί, αντιδραστικοί, ξεροκέφαλοι και ανταγωνιστικοί.

Η αντοχή που δείχνει κάποιος προς το σκοπό και την επίτευξη στόχου.

Στην Αγγλική βιβλιογραφία ο όρος εμφανίζεται ως Conscientiousness ή Work Ethic.

Τα χαρακτηριστικά σε αυτόν τον τομέα περιγράφουν το βαθμό κινητοποίησης και επιμονής.

Το χαρακτηριστικό της Ευσυνειδησίας είναι ο μεγαλύτερος δείκτης πρόβλεψης για μία επιτυχημένη ζωή μετά το Νοητικό Πηλίκο (IQ). Βιολογικά, η Ευσυνειδησία συσχετίζεται με την ευαισθησία στην αηδία. Ένα είδος αρνητικού συναισθήματος – που δεν σχετίζεται όμως με τη Συναισθηματική Αντιδραστικότητα – που μάς προστατεύει από τα παράσιτα και τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Με λίγα λόγια, συσχετίζεται με τη εργασία και την τάξη.

Αυτό το χαρακτηριστικό αποτελείται από δυο πτυχές: Την Φιλοπονία (εργατικότητα) και την Τακτικότητα.

Οι άνθρωποι με υψηλά σκορ είναι ευσυνείδητοι, προσεκτικοί, αξιόπιστοι, οργανωτικοί, πειθαρχημένοι και φιλόδοξοι. Εκείνοι με χαμηλά σκορ είναι ξένοιαστοι, ακατάστατοι και απρόσεκτοι, ενώ δεν κάνουν σχέδια ή πλάνα για το μέλλον.

 

Σε Ποιους Απευθύνεται;

Εταιρική Εξέλιξη

Πως ένα τέτοιο Επιστημονικό Εργαλείο μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση;

Με πολλούς τρόπους είναι η απάντηση!

– Μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο σε μία Διαδικασία Εύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

– Μπορεί να αποτελέσει ως βασικό συστατικό αυτογνωσίας των εργαζομένων.

– Εν συνέχεια, η αυτογνωσία των εργαζομένων θα συντελέσει στην αύξηση της επίδοσης και της απόδοσής τους.

– Επίσης θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιωθούν οι συνεργατικές σχέσεις των συναδέλφων μεταξύ τους.

– Θα δώσει τη δυνατότητα σε έναν/μία επιχειρηματία ή μάνατζερ να κατανοήσει καλύτερα τους συνεργάτες του/της ώστε τούς/τις βοηθήσει να αποδώσουν καλύτερα.

 

Επαγγελματίες & Εργαζόμενους - Επαγγελματική Ανάπτυξη

Το συγκεκριμένο Επιστημονικό Εργαλείο μπορεί να συντελέσει στην Ανάπτυξη των ανθρώπων στο εργασιακό τους πλαίσιο είτε είναι Εργαζόμενοι είτε είναι Επαγγελματίες.

Το βασικό συστατικό του είναι η δυνατότητα να αυξήσει την αυτοεπίγνωση των ανθρώπων.

Όταν ένα άτομο κατανοήσει ποιος ή ποια είναι, τότε είναι σε θέση να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του/της ώστε να λειτουργήσει καλύτερα. Κατ’ επέκταση θα συντελέσει στη βελτίωσή του και με τη σειρά του στην Επαγγελματική Ανάπτυξή του/της.

 

Καθημερινούς Ανθρώπους - Προσωπική Αλλαγή

Η Προσωπική Αλλαγή είναι άμεσα συσχετισμένη με την Αυτεπίγνωση και την Αυτογνωσία.

Αλλαγή δίχως κατανόηση του εαυτού δεν υπάρχει. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο όχι μόνο φωτίζει τα τυφλά σημεία ενός ατόμου αλλά προχωρά και σε προτάσεις τροποποίησης δυσλειτουργικών συμπεριφορών.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη Συνεδρία Συζήτησης των αποτελεσμάτων, σού δίνεται η δυνατότητα να εξερευνήσεις τον εαυτό σου καλύτερα δίνοντας σου τη δυνατότητα να Αλλάξεις!

 

Εφαρμογές

Το συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο έχει πληθώρα εφαρμογών!

Μερικές από αυτές είναι:

√ Βελτίωση ή επιλογή Καριέρας.

Δημιουργία και Λειτουργία Ομάδων.

√ Επιλογή Προσωπικού για μια επιχείρηση.

Βασικό εργαλείο σε συνεδρίες Coaching.

Επιμόρφωση & Ανάπτυξη Ηγετικής Συμπεριφοράς.

Αύξηση Αυτοεπίγνωσης, δηλαδή στην κατανόηση εαυτού.

Συμβουλευτική Ατόμων π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός, κ.α.

Επιπλέον, έχει εφαρμογή:

Στην Ψυχοθεραπεία, δηλαδή στην επιλογή βέλτιστης θεραπείας.

Σε Κλινικά και Ψυχιατρικά Πλαίσια – αν και μη διαγνωστικό τεστ, συνεπικουρεί στη διάγνωση διαταραχών μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα.

Παρέχει πληροφορίες για τούς μηχανισμούς όπου ένα άτομο:

Επιλύει Προβλήματα.

Λαμβάνει Αποφάσεις.

Σχεδιάζει, Οργανώνει και Υλοποιεί στο εργασιακό του περιβάλλον.

Ακόμη, αναλύει:

Το Προσωπικό Στυλ Συμπεριφοράς ενός ατόμου.

Τον τρόπο Συσχέτισης και Αλληλοεπίδρασης ενός ατόμου με το περιβάλλον του.

Την Κατανόηση Συμπεριφοράς Κάποιου Τρίτου – κάτι τέτοιο αφορά το εργασιακό περιβάλλον ή και τη συμβουλευτική ζευγαριών.

Τι Προσφέρει

Z
Μέσα από την απάντηση του ερωτηματολογίου, μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα για σένα σε πλάτος που ενδεχομένως να μην τα μάθεις ποτέ στη ζωή σου. Είναι μία εξαιρετικά σύντομη διαδικασία σε σχέση με την ανάγνωση βιβλίων ή την ψυχοθεραπεία (Επ’ ουδενί δεν υποστηρίζεται ότι μπορεί να υποκαταστήσει μία ιερή διαδικασία όπως είναι η ψυχοθεραπεία) ή άλλου τύπου σεμιναρίων. Ενώ στην ψυχοθεραπεία ενδέχεται να χρειαστούν πολλά χρόνια για να μάθεις πράγματα για τον εαυτό σου σε βάθος, μέσα από αυτή τη διαδικασία σού δίνεται η δυνατότητα να μάθεις πολλά πράγματα για εσένα σε ένα μεγάλο εύρος.
Τα Δυνατά σου σημεία και πως μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου.
 
Τις Αδυναμίες σου και πως μπορείς να τις εξαλείψεις.

Ποιο είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας σου και πως επωφελείσαι από αυτό.

Πώς Εσύ Λύνεις Προβλήματα και πως Εσύ Λαμβάνεις Αποφάσεις.

Πώς Σχεδιάζεις, Οργανώνεις και Υλοποιείς στην επαγγελματική σου καθημερινότητα.

Πώς Αλληλεπιδράς με τους άλλους ανθρώπους και τι είδους σχέσεις δημιουργείς.

Πληροφορίες για τον Συναισθηματικό σου κόσμο όπως Μοτίβα Συναισθημάτων, Διαχείριση Συναισθημάτων, Στάση και Άποψη για τη Ζωή.

Ποιο είναι το ύφος ή το στυλ σου σε διάφορους τομείς όπως Ευημερία, Αμυντικοί μηχανισμοί, Έλεγχος Θυμού, Έλεγχος Παρορμήσεων, Γενικών Ενδιαφερόντων, Αλληλεπίδρασης, Δραστηριότητας, Στάσης και Συμπεριφοράς, Μάθησης, Χαρακτήρα.

Πώς τα Χαρακτηριστικά σου διαφέρουν σε σχέση με τούς άλλους ανθρώπους στην Ελλάδα.

Συμπεράσματα και Προτάσεις για το πως να χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες που έλαβες για τη συνέχεια.

Αναφορές

Έχοντας ολοκληρώσει το ερωτηματολόγιο, θα ακολουθήσει η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η συγγραφή της Γραπτής Αναφοράς. Έπειτα θα πραγματοποιήσουμε μία συνάντηση – είτε διαδικτυακή είτε δια ζώσης. Σε αυτή τη συνάντηση θα γίνει επεξήγηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων του Τεστ, προφορικά. Τέλος, θα σού παραδοθεί και η Γραπτή Αναφορά για να την μελετάς εφόρους ζωής!

Συνεδρία συζήτησης

 

Η Συνεδρία Συζήτησης είναι στην ουσία μία συνάντηση διάρκειας 30-90 λεπτών. Αρχικά συζητάμε τις εντυπώσεις σου για τη διαδικασία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στην συνέχεια, σού προσφέρεται το Ατομικό Προφίλ σου με τα 5 βασικά χαρακτηριστικά σου συν τις 30 πτυχές της Προσωπικότητάς σου.

Έπειτα εστιάζουμε στα Ξεχωριστά Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητάς σου. Δηλαδή στα Χαρακτηριστικά εκείνα που τα εκφράζεις στον πιο έντονο βαθμό.

Τέλος, κι αν έχει γίνει η επιλογή μία εκ των Βασική, Πλήρη ή Υπερπλήρη έκδοση, σού δίνεται η Γραπτή Αναφορά, προσφέροντας σου επεξηγήσεις για την καλύτερη κατανόηση κατά την ανάγνωσή και μελέτη της.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner